Consiliul Superior de Conducere al IGPR

Astăzi 02.09.2013 la sediul IGPR a avut loc şedinţa Consiliului Superior de Conducere, şedinţă la care a participat şi Preşedintele Sed Lex Florin Vîlnei, ordinea de zi fiind următoarea:

          1) - Analiza situaţiei operative;

          2) Transformarea locuinţelor de intervenţie în locuinţe de serviciu;

          3) – Examinarea activităţii IPJ Gorj, inclusiv a şefului inspectoratului;

          4) – Repartizarea promoţiei de absolvenţi 2013.

La punctul 1 a fost analizată activitatea desfăşurată de structurile IGPR, cu plusuri şi minusuri, cu exemple concrete. În ianuarie 2014 – va avea loc o nouă analiză a activităţii structurilor de poliţie.

La 01.09.2013 – a fost declanşată acţiunea „VATRA” – care are ca scop stoparea evaziuni fiscale.

La punctul 2 – s-a prezentat faptul că Asociaţia de locatari „Mircea Vodă”din Bucureşti a solicitat IGPR transformarea locuinţelor de intervenţie în locuinţe de serviciu. În acest sens la MAI s-a constituit un grup de lucru.

IGPR consideră că nu trebuie schimbată destinaţia locuinţelor de intervenţie.

La punctul 3 – Analiza activităţii IPJ Gorj

  • în primul sem. al anului 2013, infracţionalitatea a scăzut cu 7% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2012;
  • 4016 infracţiuni la 100.000 de locuitori;
  • infracţionalitate economică sesizată – cea mai ridicată din ţară;

Datorită rezultatelor bune obţinute la IPJ Gorj nu se impune convocarea şefilor de servicii, la nivelul IGPR pentru analiză.

IPJ Gorj la sancţiuni disciplinare aplicate, este pe locul 2 pe ţară, însă faţă de media naţională la acest inspectorat s-au aplicat de 3 ori mai multe sancţiuni.

Împotriva inspectorului şef sau formulat şi înaintat:

  • 55 plângeri şi petiţii la MAI;
  • 14 plângeri şi petiţii la IGPR.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova în anul 2013 a dat 4 soluţii cu NUP, la tot atâtea plângeri penale formulate împotriva inspectorului şef de la IPJ Gorj.

Şefului IPJ Gorj i s-a aplicat o sancţiune disciplinară – diminuarea drepturilor salariale pe o perioadă de ---------luni cu 10%.

La punctul 4 - s-a precizat că în anul 2013 au fost repartizaţi unităţilor din subordinea IGPR - 806 agenţi de poliţie, iar promoţia de ofiţeri va fi încadrată după aprobarea memorandumului, probabil în luna decembrie 2013.

 

Preşedinte

Florin – Ilie VÎLNEI