Comunicat de presa CCR

În ziua de 29 ianuarie 2019, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit.d) din Constituția României, al art.11 alin.(1) lit.d) și al art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a luat în dezbatere următoarele excepții de neconstituționalitate:

A. Excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.34 şi ale art.35 alin.(2) şi (3) din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare:

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a decis:

*1. Admite excepția de neconstituționalitate și constată că dispozițiile art.34 și art.35 alin.(3) din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare sunt neconstituționale.*

_Art. 34. -  Recompensele se acordă, iar sancţiunile disciplinare se aplică potrivit regulamentelor militare._
_Art. 35. - (3) Organizarea şi funcţionarea consiliilor de onoare şi consiliilor de judecată se stabilesc prin regulamentele militare._

B. Excepţia de neconstituționalitate a dispoziţiilor art.233 ind. 1 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală și ale art.350 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de  voturi, a decis:       

*1. Admite excepția de neconstituționalitate și constată că dispozițiile art.233 ind. 1 alin.(2) și alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 și ale art.350 alin.(1) din Legea nr.207/2015 sunt neconstituționale.*

*2. Admite excepția de neconstituționalitate și constată că sintagma _„care constituie mijloace de probă”_ din cuprinsul art.233 ind. 1 alin.(5) din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 cu referire la alin.(2) și (3) din același articol este neconstituțională.*

*3. Admite excepția de neconstituționalitate și constată că sintagma _„care constituie mijloace de probă”_ din cuprinsul art.350 alin.(3) din Legea nr.207/2015 cu referire la alin.(1)  din același articol este  neconstituțională*

*_Art. 350. - Colaborarea cu organele de urmărire penală_*
_(1) La solicitarea organelor de urmărire penală, când există pericol de dispariţie a unor mijloace de probă sau de schimbare a unei situaţii de fapt şi este necesară lămurirea urgentă a unor fapte sau împrejurări ale cauzei, personalul desemnat din cadrul A.N.A.F. efectuează controale fiscale._
(...)
_(3) Rezultatul controalelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se consemnează în procese-verbale, ~*care constituie mijloace de probă*~. Procesele-verbale nu constituie titlu de creanţă fiscală în sensul prezentului cod._

https://www.ccr.ro/noutati/COMUNICAT-DE-PRES-358