Comisie de dialog social 20.06.2018

Astăzi, 20.06.2018, în urma dezbaterilor din Comisia de Dialog Social, au fost adoptate următoarele acte normative:

1. Proiectul de ordin pentru abrogarea O.M.A.I. nr. 504/2003 privind examinarea medicală și testarea psihologică a conducătorilor de autovehicule cu atestat profesional (similari) angajați în M.A.I.;

2. Proiectul ordinului ministrului afacerilor interne pentru instituirea unor măsuri privind pregătirea personalului M.A.I. cu drept de conducere a autovehiculelor cu regim de circulație prioritară și pentru conducerea unor categorii de autovehicule de serviciu aflate în folosința instituției, precum și pentru modificarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor M.A.I., aprobat prin O.m.i.r.a. nr. 599/2008;

3. Proiectul ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 236/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor de poliție, precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor.