Comisie de dialog social

În data de 28.06.2018, ora 10.00, delegația Federației Polițiștilor SED LEX, va participa la ședința Comisiei de dialog social, organizată la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.

Pe ordinea de zi a ședinței se află următoarele proiecte de acte normative:

-          Proiectul de ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 60/2010 privind organizarea și executarea activităților de menținere a ordinii și siguranței publice;

-          Proiectul ordinului ministrului afacerilor interne privind stabilirea procedurii de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituțiile și autoritățile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018.

Biroul Operativ

SED LEX