Chiria poliţiştilor-o problemă pentru M.A.I.?!

Către DIRECŢIA GENERALĂ LOGISTICĂ

Domnul comisar şef de poliţie dr.ing. Ion Peligrad

Împuternicit director general

Urmare la adresa dumneavoastră nr.4106450 din 31.05.2013, vă facem cunoscut că organizaţia noastră de sindicat nu a solicitat majorarea compensaţiei de chirie numai pentru agenţii de poliţie, ci pentru toţi poliţiştii care îndeplinesc condiţiile pentru a primii această compensaţie. Este adevărat şi recunoscut de factorii de decizie din M.A.I. că până în prezent agenţii de poliţie sunt discriminaţi prin modalitatea în care se acordă compensaţia  de chirie şi de aceea trebuie acţionat în consecinţă.

În urma consultării sindicatelor afiliate la organizaţia noastră, am ajus la concluzia că este imperios necesar ca începând cu anul 2014 să se stabilească anual plafoane, corelate cu piaţa imobiliară din fiecare localitate, în limita cărora să se acorde compensaţia de chirie, iar până la finele anului 2013 fondurile prevăzute în buget cu această destinaţie să fie împărţite în mod egal, ca sumă fixă, poliţiştilor care beneficiază de acest drept.

Susţinem stabilirea prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor a plafoanelor anuale în limita cărora să se acorde compensaţia de chirie, întrucât există precedente la Ministerul Justiţiei, ca să nu mai spunem la Parlamentul României.

Domnule director general, organizaţia noastră de sindicat consideră că se impune ca structurile de specialitate din M.A.I. să acţioneze cu mai multă îndrăzneală şi de ce nu chiar agresivitate, pentru obţinerea unor drepturi ce se cuvin poliţiştilor şi nu numai lor. Este necesar acest lucru, întrucât România parcurge o etapă în care cine strigă mai mult şi mai tare, are şi sorţi de izbândă.

De asemenea nu vă mai lăsaţi înduplecaţi atât de uşor de factorul politic ce conduce, vremelnic, destinele unui asemenea minister, pentru că economia ţării nu a fost devalizată de structurile M.A.I. Desigur, până la urmă capii structurilor îndrituite, care au picat în mrejele politicului, poartă o vină pentru asta, alături de celelalte organe ale statului, datorită pasivităţii şi letargiei de care au dat dovadă la jafurile economice comise la lumina zilei, de mai marii zilei.