CCR

Comunicat de presă

În aceeaşi zi, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit.d) din Constituția României, al art.11 alin.(1) lit.d) și al art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a luat în dezbatere următoarele excepţii de neconstituţionalitate:

A. Excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.2 alin.(1), (2) și (3) și art.6 alin.(1) din Legea nr.364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, *a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.6 alin.(1) din Legea nr.364/2003 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare și a constatat că aceste dispoziții de lege sunt neconstituționale.*

Dispoziţiile art.6 alin.(1) au următorul conţinut: „Numirea, promovarea şi eliberarea poliţiştilor în/din funcţiile structurilor poliţiei judiciare se fac potrivit normelor de competenţă aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne, cu avizul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.”

Cu unanimitate de voturi, Curtea Constituțională a respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.2 alin.(1), (2), (3) din Legea nr.364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare.

B. Excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.14 alin.(4) din Anexa VII la Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, care au următorul conţinut: „Unităţile, categoriile de personal, condiţiile, criteriile şi mărimea compensaţiei se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.”

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că *dispozițiile art.14 alin.(4) din Anexa VII la Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice sunt neconstituționale.*

C. Excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.61 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și ale art.15 alin.(2) din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, excepţie ridicată direct de Avocatul Poporului.

Dispoziţiile criticate au următorul conţinut:

- Art.61 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.158/2005: „Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sunt aplicabile şi persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în ministerele şi instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, cu excepţia personalului militar în activitate, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special. ”

- Art.15 alin.(2) din Legea nr.80/1995: „Cadrele militare în activitate, femei şi bărbaţi, au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 7 ani, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.”

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că *dispozițiile art.15 alin.(2) din Legea nr.80/1005 privind statutul cadrelor militare și sintagma „cu excepţia personalului militar în activitate, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special” din art.61 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate sunt neconstituționale.*