Cariera politistului

REGLEMENTAREA CARIEREI POLIȚISTULUI DUCE LA EFICIENTIZAREA MANAGEMENTULUI

Considerăm că nu mandatul pentru funcțiile de conducere elimină managementul defectuos sau neperformant, ci doar îl limitează la un interval de timp. 
În opinia noastră pentru ocuparea funcțiilor de conducere este necesară o reformă profundă cu privire la modalitatea de a ocupa funcții de conducere. 
În zilele noastre condițiile pentru participarea la concursurile organizate în acest scop nu sunt obiective (de foarte multe ori, fișele posturilor scoase la „concurs” sunt modificate anterior organizării unui astfel de concurs, în scopul de a permite anumitor polițiști, cu proptele să participe la concurs).

Trebuie să fim sinceri și să avem puterea de a recunoaște că în prezent, „concursul”/„examenul” pentru ocuparea funcțiilor de conducere este un test de memorie, viitorii șefi trebuie să demonstreze doar capacitatea de a memora anumite texte de lege, fără a se putea testa și capacitatea managerială sau mai ales cea de aplicare a legislației, procedurilor de lucru, modul de relaționare în cadrul colectivelor, capacitatea de organizare, coordonare și îndrumare a subalternilor.

Limitarea managementului pe durata unui mandat determinat, nu susține performanța în unitățile MAI, fără a crea opțiuni viabile pentru polițistul care și-a încheiat profesionist mandatul. 
Apreciem că se impune cu și mai multă acuitate reglementarea carierei polițistului astfel încât aceasta să devină coerentă și predictibilă. 
Suntem singura poliție din țările UE în care promovarea nu se face pe criterii de competență, ci pe criterii clientelare. 
În mai toate polițiile țărilor din UE promovarea în funcția de șef de serviciu este condiționată de o îndelungată experiență în activitatea curentă de poliție, coroborată cu absolvirea unui curs de pregătire managerială specific managementului polițienesc, pentru ca ulterior promovarea în carieră să se realizeze din treaptă în treaptă.

Menționăm că pentru a participa la concursul de admitere, la cursul de management, se face o recrutare riguroasă din rândul polițiștilor aflați, de regulă, la jumătatea carierei și cu potențial de a avea o carieră ascendentă.

Din nefericire în sistemul polițienesc de la noi recrutarea o face politicul, iar un ofițer cu 4 ani vechime în funcții de conducere în MAI, poate ocupa orice funcție de conducere superioară celei de șef de serviciu, deci inclusiv pe cea de inspector general, dacă este susținut, iar pregătirea fie că este profesională, fie managerială, nu are relevanță.

Să fim serioși, la noi se pune problema să fie un șef și nu un manager în fruntea oștirii, după care în situația că se întâmplă ceva gen Caracal începem să dăm din colț în colț, că nu a făcuta aia, că trebuia să facă aia, dar de unde să știe să facă aia sau aia, când nu l-a pregătit nimeni să devină manager.

Cum să asigure, un polițist nepregătit, desfășurarea eficientă a activităților și obținerea nivelului maxim de rezultate prin folosirea optimă a resurselor umane, materiale și financiare, dacă nu are nici cele mai vagi cunoștiințe manageriale.

Să fie foarte clar, numai talentul și harul, cine le are și pe acestea, nu sunt îndestulătoare în funcțiile de conducere.