CARIERA LA MÂNA POLITICULUI !!!???

Prin Ordinul nr.129 din 20 august 2013 pentru completarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 69/2009, se aduc „îmbunătăţiri” substanţiale şi de esenţă acestui Ghid, pentru a fi pe placul politrucilor care conduc acest important minister.

Completările constau în faptul că la art. 19 din Ghidul carierei se mai introduce un alineat, alineatul (3), care glăsuieşte astfel:

„(3) În vederea asigurării continuităţii managementului structurilor MAI, în situaţii excepţionale, ministrul afacerilor interne poate aproba participarea la examenul/concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor de conducere, precum şi ocuparea funcţiilor de conducere în situaţiile prevăzute la alin. (2), pentru poliţiştii şi cadrele militare care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. a), c) şi g), art. 21 alin. (1) lit. a), c) şi g), art.22 lit. a), c) şi d) şi art. 23 alin. (1) lit. b) şi c).”

Poliţiştii ar fi curioşi să ştie în ce constau situaţiile excepţionale şi cine le stabileşte.

La concret completarea Ghidului carierei se referă la faptul că ministrul afacerilor interne poate sau nu poate aproba, după vrerea sa, participarea/neparticiparea la examenul/concursul ........, precum şi ocuparea funcţiilor de conducere, pentru poliţiştii şi cadrele militare care nu îndeplinesc  condiţiile astfel:

 • La art. 20 alin. (1) sunt prevăzute Condiţiile minime obligatorii cumulative pentru participarea la examenul/concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor de inspector general şi inspector general adjunct/similare al/ale inspectoratului general/similar, director general şi director general adjunct din aparatul central al MAI, al inspectoratului general sau al DGPMB, director şi director adjunct din cadrul unităţilor aparatului central al MAI şi subordonate. Completarea constă în faptul că poliţiştii, care participă la examenul/concursul pentru funcţiile enumerate la alin.(1), nu mai sunt condiţionaţi:
  •  a) să fi absolvit studii de masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management;
  • (c) să aibă 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  • g) să aibă 4 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale MAI.
 • La art. 21 alin. (1) sunt prevăzute Condiţiile minime obligatorii cumulative pentru participarea la examenul/concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor de inspector-şef şi inspector-şef adjunct/similare din ipj, poliţie de frontieră,......,precum şi de şef de poliţie şi adjunct şef poliţie municipiu, director/similare şi director adjunct/similare din cadrul inspectoratelor generale/similare. Completarea constă în faptul că poliţiştii, care participă la examenul/concursul pentru funcţiile enumerate la alin.(1), nu mai sunt condiţionaţi:
  • a) să fi absolvit studii de masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management;
  • c) să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  • g) să aibă 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale MAI
 •  La art. 22 alin. (1) sunt prevăzute Condiţiile minime obligatorii cumulative pentru participarea la examenul/concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor de şef serviciu/similare de la toate nivelurile ierarhice, precum şi a celor de şef poliţie oraş şi adjunct şef poliţie oraş. Completarea constă în faptul că poliţiştii, care participă la examenul/concursul pentru funcţiile enumerate la alin.(1), nu mai sunt condiţionaţi:
  • a) să fi absolvit studii de masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management;
  • c) să aibă 3 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen/concurs;
  • d) să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei.
 • La art. 23 alin. (1) sunt prevăzute Condiţiile minime obligatorii cumulative pentru participarea la examenul/concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor de şef birou/similare de la toate nivelurile ierarhice, precum şi pentru ocuparea tuturor funcţiilor pentru care agenţii de poliţie beneficiază de indemnizaţie de conducere. Completarea constă în faptul că poliţiştii, care participă la examenul/concursul pentru funcţiile enumerate la alin.(1), nu mai sunt condiţionaţi:
  • b) să aibă 2 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen/concurs;
  • c) să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei.

Domnilor poliţişti, oare ce examene/concursuri se mai pregătesc, dar mai ales pentru cine se pregătesc?

Se observă de la o poştă că cineva drag conducătorilor iubiţi trebuie propulsat pe undeva pe o funcţie de conducere, şi nu îndeplineşte condiţiile minimale stabilite de un act normativ, şi atunci se face de aşa natură să corespundă actul normativ pentru individ.

Nu se ştie care este şpirifansul, pentru că, de regulă, pentru participarea la examene/concursuri se acordau derogări de la toate prevederile actelor normative, pe care unul sau altul, care era protejat, nu le îndeplinea.

Încă o dată se demonstrează că principiile şi regulile clare nu sunt pentru români şi mai abitir pentru MAI.

Despre ce carieră vorbim ?

Pentru ce se mai susţin concursuri ? Da, să se lase impresia de corectitudine.

Domnilor poliţişti, Sindicatul SED LEX a susţinut de fiecare dată, inclusiv în comisia pentru elaborarea noului statut al poliţistului, susţine şi acum ca Ghidul carierei să dispară iar cariera poliţistului, tratată cu lux de amănunte, să-şi găsească locul în lege, respectiv în statut, pentru a nu mai fi lăsată la îndemâna politicului.

Îi cerem ministrului de interne, care până acum nu a făcut nimic, dar absolut nimic pentru acest minister, să abroge acest ordin, până nu va produce efecte insurmontabile, bineînţeles dacă nu cumva este prevăzut în programul de guvernare al unui guvern care pe zi ce trece se umple de „glorie”.

Dacă vom rămâne pasivi la toate năzbâtiile miniştrilor, oricare ar fi ei, ne merităm soarta.

 

Biroul Operativ SED LEX