Avocatul Poporului

Avocatul Poporului a emis punctul de vedere referitor la exceptia deneconstitutionalitate a prevederilor art. 41 alin. (l) din Ordonanla de urgenta nr.ll4l20l8 privind instituirea unor masuri in domeniul investiitiilor publice si a unor masuri fiscal - bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene.