Adresa Premier Victor Ponta

Domnule Prim-Ministru Întrucât în această perioadă Guvernul României, printre alte activităţi, este în plin proces de fundamentare a bugetului României pentru anul 2014 şi probabil de elaborare a proiectului de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prin care să se abroge Legea nr. 284/2010, Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, care nici pe departe nu a realizat o ierarhizare echitabilă a nivelului de salarizare a poliţiştilor şi îndeosebi a agenţilor de poliţie.

Dacă Legea nr.284/2010 prevede că ierarhizarea salariilor de bază, atât între domeniile de activitate, cât şi în cadrul aceluiaşi domeniu se face în funcţie de complexitatea şi importanţa activităţii desfăşurate; şi se va ţine seama de criterii generale precum: nivelul studiilor şi competenţe, importanţa socială a muncii, complexitatea şi diversitatea activităţilor, responsabilitatea şi impactul deciziilor, expunere la factori de risc , incompatibilităţi şi conflicte de interese, dificultatea activităţilor specifice,  sfera de relaţii – interacţiunea cu factorii externi, condiţii de acceptare pe post, în realitate nu s-a realizat nimic.

În dubla calitate, de om politic şi prim - ministru, vă adresăm rugămintea să constataţi că legea încalcă chiar principiile care stau la baza sistemului de salarizare şi poate pe cel mai important şi anume acela de „echitate şi coerenţă”, pentru că nici pe departe nu s-au creat oportunităţi egale şi remuneraţie egală pentru muncă de valoare egală, pe baza principiilor şi normelor unitare privind stabilirea şi acordarea salariului şi a celorlalte drepturi de natură salarială ale personalului din sectorul bugetar”.

Astfel comparând coeficienţii de ierarhizare de la familia ocupaţională „Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională” cu coeficienţii de ierarhizare de la alte familii ocupaţionale, cu sarcini cât de cât apropiate iar în unele situaţii chiar identice, cum ar fi „Justiţia” unde unui tehnician criminalist cu studii medii, funcţie ce se regăseşte şi în structura  poliţiei, i se atribuie coeficienţi de ierarhizare cuprinşi între 3,35 şi 5,10 iar unui tehnician criminalist debutant i se atribuie coeficientul 3,19, pe când unui poliţist cu acelaşi nivel de studii şi atribuţii i se atribuie coeficienţi de ierarhizare cu mult inferiori, cuprinşi între 1,95 şi 2,37 iar unui poliţist debutant i se cuvine un coeficient de 1,90. Constatăm de fapt că pentru agenţii de poliţie nu s-au păstrat nici cel puţin coeficienţii de ierarhizare de care au beneficiat anterior.

 Dacă ne referim la familia ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie” se observă cu claritate că din Administraţia  publică locală un salvamont montan gr.I, din cadrul serviciilor publice de salvamont din subordinea consiliilor judeţene şi locale cât şi un specialist pentru prevenire din cadrul serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă din subordinea consiliilor locale au coeficientul de ierarhizare 2,75, mult mai mare faţă de un subofiţer din jandarmeria montană respectiv un subofiţer de pompieri care au coeficienţii de ierarhizare ca şi agenţii de poliţie cuprinşi între 1,95 şi 2,37.
                   Domnule prim - ministru, poliţiştii doresc crearea unei ierarhii echitabile a salariilor de bază, pe domenii de activitate, în funcţie de complexitatea şi importanţa activităţii desfăşurate, care să aibă la bază  principii şi criterii clare de evaluare.
          În zilele noastre pe fondul creşterii fenomenului infracţional, clasa politică şi chiar guvernanţii consideră firesc, ca poliţistul să îşi rişte zilnic viaţa pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale cetăţeanului, pentru apărarea avutului public şi privat, însă fără ca statul român să-i asigure un statut social în concordanţă cu riscurile inerente şi cu importanţa socială a activităţii pe care o desfăşoară.
          Federaţia Naţională a Sindicatelor din Poliţie SED LEX a dorit să vă prezinte numai câteva aspecte din Legea – cadru de salarizare, care încalcă principiile ce stau la baza sistemului de salarizare şi fac această lege cel puţin neunitară, ceea ce justifică să intreprindeţi demersuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de salarizare ale agenţilor  de poliţie.

Preşedinte

Florin – Ilie VÎLNEI