Adresa ministru Radu Stroe

Încă de la instalarea la conducerea ministerului aţi promis şi v-aţi angajat să soluţionaţi o serie de probleme din sfera poliţiei printre care putem aminti:

  • elaborarea unui nou statut al poliţistului;
  • compensaţia pentru chirie pentru toţi poliţiştii să fie în funcţie de valoarea de piaţă a chiriei din localităţile în care îşi desfăşoară aceştia activitatea (ca şi la magistraţi);
  • reglementarea sporului de 100% din salariul funcţiei de bază pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în care în conformitate cu reglementările legale în vigoare, nu se lucrează.

În acest sens, după cum bine vă amintiţi, cu prilejul semnării Acordului colectiv a fost încheiat şi un protocol, ba mai mult pe timpul negocieri acestui acord la runda finală la care aţi participat împreună cu şeful Poliţiei Române s-a ajuns la concluzia că pentru a ieşii din impas ori se suplimentează numărul de poliţişti ori se plătesc orele suplimentare şi se acordă sporul de 100% sens în care v-aţi angajat că printr-o OUG veţi rezolva problema, însă nimc nu s-a întâmplat.

  • modificarea HG nr.1292/2003 şi a Ordinului MAI nr.136/200 în vederea decontării cheltuielilor de transport pentru poliţişti, dus şi întors, la şi de la locul de muncă la contravaloarea a 7,5 litri carburanţi, la 100 km parcurşi, şi nu la echivalentul biletului de tren (ca şi la magistraţi);
  • modificarea Ordinului nr. 400/2003 privind cercetarea disciplinară a poliţiştilor.

Am dorit să vă prezentăm numai câteva din promisiunile dumneavoastră care au rămas neonorate iar poliţiştii au mari aşteptări de la dumneavoastră şi vă doresc identificat cu ministerul pe care vremelnic îl conduceţi, pentru ca toate aceste deziderate să nu rămână la stadiul de promisiuni.

Domnule ministru, întrucât nu aţi reuşit aşa cum v-aţi propus să przentaţi în luna septembrie a.c., Guvernului şi implicit Parlamentului, un proiect de statut al poliţistului, cu toate că a fost instituită o comisie care a lucrat o variantă de statut, după opinia noastră tot şchioapă, întrucât nu rezolva problema carierei şi a multor alte probleme esenţiale, variantă care până la urmă nu a fost finalizată. Ulterior aţi încredinţat misiunea elaborării unei variante de proiect de statut consilierilor dumneavoastră, variantă  mai completă dar totuşi cu mari neajunsuri în ceea ce priveşte cariera şi unele exagerări în relaţia poliţiştilor cu procurorii şi care nu a fost agreată de poliţişti.

Având în vedere aceste probleme, ca să nu le spunem eşecuri, vă propunem organizarea pe marginea actualului statut şi eventual al unui draft de statut a unor dezbateri, gen masă rotundă, în cadrul structurilor poliţieneşti, pe categorii de personal şi funcţii (cu şefi de inspectorate, adjuncţi ai şefilor de inspectorate, şefi de poliţii municipale şi orăşeneşti, adjuncţi ai şefilor de poliţii, şefi de servicii, sefii de servicii resurse umane, poliţişti cu funcţii de execuţie), întrucât vor avea propuneri în funcţie de poziţia pe care o au în cadrul structurilor poliţieneşti şi cu siguranţă se pot desprinde concluzii şi propuneri pertinente care să stea la baza elaborării proiectului de statut.

De asemenea apreciem că se impune o documentare la poliţii din state ale UE cu democraţie avansată, şi îndeosebi în Germania care este promotorul Europei în toate domeniile.

Cu actualul statut nu se mai poate continua, în condiţiile în care după definitivarea în profesie poliţistul rămâne la îndemâna hazardului şi cel care are un protector politic beneficiază de o carieră ascendentă, pe când ceilalţi, cu toate că rezultatele muncii poate îi recomandă pentu o astfel de carieră, rămân în “mlaştină”.

Poliţistul  doreşte predictibilitate şi stabilitate în carieră, precum şi protecţie specială dar şi socială pentru el şi familia sa.    

Preşedinte

Florin – Ilie VÎLNEI