Admitere sesiunea 2018

Admitere în școlile de agenți de poliție și subofițeri - sesiunea ianuarie 2018.

Au fost aprobate 2.880 de locuri la şcolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru sesiunea de admitere ianuarie 2018 vezi dispoziția DGMRU nr. II/19146 din 10.10.2017(in anexa)

Repartiția locurilor pe unități de învățământ (în anexă)

Durata studiilor 1 an.

Concursurile de admitere vor avea loc în perioada 13–21 ianuarie 2018, conform graficelor/calendarelor ce urmează a fi mediatizate de către unitățile de învățământ.

Probele eliminatorii: vizita medicală, test psihologic și probele de aptitudini fizice.

Proba de verificare a cunoștințelor constă într-un test scris, susținut la aceeași dată, 20 ianuarie 2018, comun la toate școlile, cu excepția Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă ”Pavel Zăgănescu” Boldești.
Recrutarea candidaților

Recrutarea candidaților se realizează de structurile de resurse umane ale inspectoratelor generale și teritoriale, potrivit specialității pentru care optează candidații – poliție, poliție de frontieră, jandarmi, pompieri, în funcție de domiciliul sau reședința înscrisă în cartea de identitate.

Cererile-tip de înscriere (model în anexă) se depun de candidați la unitățile de recrutare până la data de 5 decembrie 2017.
Tematica și bibliografia de concurs, etapele de înscriere a candidaților și planificarea probelor de concurs vor fi comunicate în perioada următoare pe paginile de internet ale școlilor de agenți de poliție și subofițeri.