Acțiunea BRĂȚARA

Delegația Federației Polițiștilor Sed Lex a participat ieri la sediul MAI în cadrul ședinței de de dialog social, unde s-a pus în dezbatere proiectul de Lege privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

De fapt legislația existentă prevede deja posibilitatea utilizării unor „sisteme electronice de supraveghere”, cu scopul de a asigura monitorizarea respectării unor obligații legale impuse anumitor categorii de persoane.

Având în vedere cerințele stabilite de reglementările în vigoare, se conturează faptul că legislația românească are în vedere utilizarea sistemelor/ dispozitivelor electronice de monitorizare în cadrul unor proceduri judiciare sau execuțional penale, pentru: 
a) urmărirea executării măsurii controlului judiciar sau controlului judiciar pe cauțiune, potrivit Codului de procedură penală; 
b) urmărirea executării măsurii arestului la domiciliu, potrivit Codului de procedură penală; 
c) aplicarea ordinului provizoriu de protecție și ordinului de protecție, potrivit Legii nr.217/2003, republicată, pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, cu modificările și completările ulterioare. 
d) aplicarea ordinului european de protecție, în cazul în care România este stat emitent, potrivit Legii nr. 151/2016 privind ordinul european de protecție, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative; 
e) urmărirea executării pedepsei închisorii, în exteriorul penitenciarului, potrivit Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare. 
Bineânțeles că verificarea respectării obligațiilor stabilite în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale vizează exercitarea atribuțiilor de supraveghere ce revin Poliției Române (în situațiile de la lit. a – d). 
De fapt acest proiect nu acoperă în totalitate cerințele din legislația existent deoarece ar presupune o logistică impresionantă, care trebuie asigurată din fondurile MAI. 
Desigur, legislația în vigoare prevede aceste sisteme electronice de supraveghere, care sunt în sarcina MAI, însă nimeni nu se gândește la suplimentarea efectivelor de poliție, chiar dacă se spune că asemenea dotări ar simplifica munca, rămîne de văzut. 
Cunoaștem ce cheltuieli se fac cu expertizele medico-legale, la care se adaugă și aceste sisteme electronice. Și așa se spune că MAI este un mare consumator de fonduri din bugetul de stat. 
Reprezentanții Sed Lex am propus ca logistica pentru aceste sisteme să fie asigurată de Ministerul Justiției.