Acordul colectiv privind raporturile de serviciu a fost elaborat

După îndelungi negocieri, Ministerul Afacerilor Interne împreună cu sindicatele reprezentative a elaborat Proiectul Acordului colectiv privind raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici cu statut special – poliţişti din Ministerul Afacerilor Interne, în cadrul şedinţelor organizate în perioada 27.11.2012 – 14.03.2013.

Începând cu data de 26.03.2013, Federaţia Poliţiştilor SED LEX prin reprezentanţii săi, va participa la procedura de negociere a Acordului colectiv privind raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici cu statut special – poliţişti din Ministerul Afacerilor Interne.

Preşedinte

Florin VÎLNEI