13.03.2013 - Dialog Social MAI

Astăzi 13 martie 2013 Preşedintele Federaţiei Poliţiştilor Sed Lex Florin Vîlnei, a participat la şedinţa comisiei de Dialog Social constituită la nivelul MAI, având următoarea ordine de zi: 

 

  1. Dezbaterea proiectului de Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spații aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 243/2011.

 Şedinţa a fost prezidată de adjunctul şefului DOSP, chestor de poliţie Doru Dumitrescu, la care au participat toţi şefii de direcţii ale aparatului central al MAI, patornatele şi sindicatele reprezentative.

S-au dezbătut toate articolele, iar la punctul 9 privind componenţa comisiei de repartizare a locuinţelor, s-a făcut următorul amendament:

- din componenţa comisiei vor face parte cu statut de membru, câte un reprezentant al Federaţiilor reprezentative la nivelul MAI (până în data de 15.03.2013, cele trei federaţii vor desemna fiecare câte un reprezentant).

Preşedinte

Florin Vîlnei