11.09.2012 - Concluziile primei întâlniri cu ministrul Mircea DUȘA

Astăzi 11.09.2011 la sediul M.A.I. a avut loc o întâlnire informală a ministrului administraţiei şi internelor, domnul Mircea Duşa, cu organizaţiile sindicale. La întîlnire au mai participat domnul chestor principal de poliţie Căbulea Ioan - Nicolae - Secretar de Stat, sef al Departamentului Ordine si Siguranta Publica precum şi adjunctul acestuia, domnul chestor de poliţie Stoica Ion – Secretar general al ministerului, şeful Poliţiei Române, şeful Poliţiei de Frontieră şi directori generali sau adjuncţi ai acestora de la principalele unităţi centrale ale ministerului. Organizaţia noastră de sindicat a fost reprezentată prin preşedinte Vîlnei Florin – Ilie, prim – vicepreşedinte Popescu Dorinel şi consilier Mihai Ioan.

La această întâlnire ministrul de interne ne-a informat că este posibil ca până la finele anului 2012 să se acorde 50% din norma de echipament ce se cuvenea poliţiştilor pentru a.c., după care fiecare organizaţie a prezentat propriile probleme. Din nefericire unele organizaţii sindicale nu au profitat de prezenţa ministrului pentru a prezenta probleme de nivelul ministrului ci probleme ce sunt în sarcina inspectoratelor generale sau a inspectoratelor judeţene / teritoriale.

Organizația noastră de sindicat a solicitat inițierea demersurilor pentru rezolvarea următoarelor probleme:

- necesitatea modificării Legii 284/2010 - Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, în sensul de a se realiza o erarhizare echitabilă a nivelului de salarizare al polițiștilor și îndeosebi a agenților de poliție și a ofițerilor cu funcții de execuție, în raport cu responsabilitatea, complexitatea activităților, riscurilor la care sunt supuși, incompatibilitățile și conflictele de interese;

- despărțirea structurilor de ordine publică de cele ale administrației;

- necesitatea modificării actelor normative în vigoare ( H.G. 1292/2003 și Ordinul M.A.I. nr. 136/2004) ce reglementează drepturile de transport ale polițiștilor și a actelor normative ce reglementează compensația pentru chirie pentru polițiști.

În urma discuțiilor s-a hotărât ca în ultima săptămână a lunii septembrie să fie organizată o nouă întâlnire între sindicate și conducerea M.A.I. pentru rezolvarea următoarelor cinci probleme:

1. demararea acțiunilor pentru încheierea Acordului privind raporturile de serviciu ale polițiștilor și Acordul colectiv de muncă pentru personalul contractual, cu sindicatele reprezentative;

2. modificarea Ordinului M.A.I. nr. 400/2004 privind regimul disciplinar al polițiștilor;

3. modificarea Ordinului M.A.I. nr. 136/2004 și H.G. 1292/2003 privind drepturile de transport ale polițiștilor;

4. desecretizarea ordinelor M.A.I. S255/2010, S214/2011, S108/2012 ce reglementează activitatea financiară în cadrul M.A.I.;

5. acordarea sporului de confidențialitate pentru polițiștii din promoția 2009 și a sporului de 15% pentru personalul civil.

Biroul Operativ SED LEX