Întâlnirea președintelui Sed Lex Florin VÎLNEI cu dl. ministru Ioan RUS-marți 26 iunie 2012

ALTĂ GUVERNARE, ACELEAŞI PROBLEME DEZASTRUOASE.Dacă pe data de 24 mai 2012, la sediul M.A.I., domnul ministru Ioan RUS ne asigura că este ca şi soluţionată încadrarea absolvenţilor din promoţia 2012 ai instituţiilor de învăţământ pentru formarea personalului de ordine publică, fie chiar şi prin suplimentarea temporară a efectivelor ministerului, iată că a venit sorocul absolvirii care a fost întâmpinat cu o Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului care stabileşte unele măsuri privind încadrarea absolvenţilor din promoţia 2012.

Dar conform principiului „să moară şi capra vecinului” ordonanţa de urgenţă se aplică, de această dată, tuturor absolvenţilor din promoţia 2012 ai instituţiilor de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, de parcă acest lucru ne-ar încălzii cu ceva.

Ordonanţa de Urgenţă probabil astăzi va fi publicată în Monitorul Oficial, dar printre altele prevede că acordarea gradelor profesionale şi numirea în funcţii se va realiza cu data de 01.12.2012,.

După cum se poate vedea şi această guvernare are aceleaşi apucături ca şi precedenta, în sensul că absolvenţii din această promoţie pot solicita încetarea raporturilor juridice cu instituţiile respective, situaţie în care sunt exoneraţi de la plata cheltuielilor cu şcolarizarea prevăzute de angajamentele sau contractele încheiate.

Probabil mâine sau poimâine, sau cine ştie când, ne vor spune că nu mai are loc nici recuperarea procentului de 8% din salariile tăiate, nici achitarea până la sfârşitul lunii iulie 2012, a contravalorii drepturilor de echipament restante din anul 2011.

Dacă onoarea domnului minstru ar fi mai presus decât orice îmbârligare politică, ar trebuii să-şi depună mandatul, pentru faptul că a fost indus în eroare de către factorii de decizie ai ţării.

Așteptăm cu interes ca M.A.I. să se achite de toate obligațile financiare față de toți angajații și să transmită un semnal de stabilitate privind ordinea și siguranța publică, în contextul actualei situații de instabilitate și imixtiune politică în actul polițienesc.

NOI mai aşteptăm.